CAREER UNLIMITED  

REFERENTIES

Arnold Kloostra

​Commercial Director at Intergreen BV

During the several coaching conversations Ingrid learned me a lot how to increase my self awareness and the effect of my behaviour on other people.
The coaching conversations were held in a very natural way and Ingrid got out of me more than I thought. This is one of her skills.
Also her professional knowledge has supported my willing to learn more about the question 'why do people behave as they do'.

I am sure that the conversations and learnings from Ingrid will support me in the progression of my career.

Nel Knip

dga at Knip Interim-en Verandermanagement + HRM

Ingrid is een betrokken leidinggevende op het brede werkterrein van HRM. In haar functie als Hoofd Arbeidsvoorwaarden was zij goed in staat om de strategische doelen van het VUMC om te zetten in beleidslijnen op arbeidsvoorwaardelijk terrein. Kwesties op het terrein van de arbeidsvoorwaarden werden goed doordacht op consequenties op breder HRM terrein en op mogelijk toekomstige effecten. Zij was creatief en consequent in het bereiken van oplossingen en verbeteringen op arbeidsvoorwaardelijk terrein. Zij was een stimulerende en motiverende leidinggevende. met haar medewerkers bereikte zij een hoge kwaliteit en een grote en tijdige productie.
Zij was een fijne sparringpartner in onze gezamelijke tijd in het VUMC. Eventueel overleg met de Raad van Bestuur op arbeidsvoorwaardelijk terrein werd door haar zelfstandig gevoerd. Het zelfde geldt voor eventuele overleggen met de vakorganisaties, en andere externe instanties. Tijdens mijn afwezigheid bij vakanties en dergelijke zorgde zij voor een vlekkeloos doordraaien van de grote afdeling sociale zaken.
Ingrid is nog steeds een boeiende sparringpartner voor mij, ook nadat wij beiden het VUMC hebben verlaten voor andere activiteiten.