HNW: de Manager bepaalt het resultaat


Medewerkers worden blijer van Het Nieuwe Werken, ze zijn autonomer dan ooit, en bepalen zelf waar en wanneer ze werken. De manager heeft het moeilijker. Die moet vooral leren loslaten.


 

Het succes van HNW hangt af van de manager
Weerstand vanwege verlies aan status en invloed
Het kantoor voor HNW geschikt maken en alle ict-voorzieningen treffen  is voor de meeste organisaties geen probleem. Dan begint het pas, het nieuwe samenwerken, de derde belangrijke poot onder HNW, vraagt om een cultuur- en leiderschapsomslag zoiets heeft tijd nodig. Dit beaamt Heleen Kuijten, senior HR managers bij Schiphol dat twee jaar geleden startte met de invoering van HNW. Ze merkt op dat de veranderingen in huisvesting en ict door veel medewerkers omarmd worden en hen helpt anders te gaan werken. Medewerkers zien de voordelen van Het Nieuwe Werken wel, maar managers vertonen vaak weerstand vanwege het verlies aan status en invloed. Hen in stelling krijgen om die veranderingen te begeleiden is lastig, maar essentieel.

 

Waarom organisaties HNW invoeren

Goed werkgeverschap
is vaak de eerste reden voor de invoering van HNW. Jonge talenten aantrekken en behouden, want de nieuwe generatie wil niet meer van 9 tot 5 op kantoor zitten. Zij willen gebruik maken van sociale media, kennis delen en netwerken.
Duurzaamheid is meestal niet de hoofdreden, maar wel een argument voor HNW. Het levert minder reizen, minder files en minder printen op.
Kostenbesparing
Klantbediening, de reden voor Interpolis om al in 1996 op HNW over te stappen. Beter, sneller en transparanter.
Aansluiting bij de rest van de wereld, zoals klanten die ook HNW omarmen en daarom flexibeler zijn, sneller reageren en eenvoudiger kennis delen.

 

Vooroordelen

 

Zelf ook iedere dag op een andere plek


Loslaten is lastig


 

Workshop resultaatgericht leidinggeven

 

Secretaresse goed voorbereid

Wat spreken we af?

Vergaderingen
Het afdelingsoverleg blijft bij Schiphol en SNS Reaal in dezelfde frequentie bestaan. Thuiswerken is geen reden om niet bij het overleg aanwezig te zijn.
Verjaardagen
Met een bezettingsgraad van zestig procent is dus niet iedereen op zijn verjaardag aanwezig. Bij SNS Reaal is het maandelijks afdelingsoverleg verschoven van de ochtend naar 3 uur in de middag. Daar is iedereen aanwezig en worden de verjaardagen gevierd. Thuiswerkdag of niet, dat maakt niet uit. Het programma van SNS Reaal stimuleert dat je daar afspraken met elkaar over maakt. De vorm is vrij voor de afdeling.
Werkplek

 

Manager van de toekomst: Meewerkend voorman en coachTekst
Caroline Freriks
Nicolien Ulrici

Caroline Freriks is zelfstandig journalist en tekstschrijver.

Nicolien Ulrici is partner bij Career Unlimited en SENSHR.